Kiểm tra độ bám dính trong ngành sơn và lớp phủ

Độ bám dính là xu hướng của các hạt hoặc bề mặt không giống nhau để bám vào nhau. Độ bền kết dính của sơn và lớp phủ có tầm quan trọng quyết định để cho phép vật liệu đáp ứng các chức năng cơ bản của bảo vệ và trang trí.

Kiểm tra độ bám dính trong các ngành công nghiệp sơn và sơn là cần thiết để đảm bảo sơn hoặc vật liệu phủ sẽ tuân thủ đúng với chất nền.

Trong các ngành công nghiệp sơn và lớp phủ, kiểm tra độ bám dính sơn thường được sử dụng để xác định xem sơn hoặc lớp phủ sẽ tuân thủ đúng với các chất nền mà chúng được áp dụng. Có một số thử nghiệm khác nhau để đo điện trở của sơn và lớp phủ từ chất nền: thử nghiệm cắt chéo, độ bám dính, thử kéo ra và các loại khác.

Hiển thị tất cả 2 kết quả